Шагаан-Арыг хоорайда топ эмнелгенин базазында Социально-реабилитационный центрнин ажылдакчылары-биле ужуражылга


Шагаан-Арыг хоорайда топ эмнелгенин базазында Социально-реабилитационный центрнин ажылдакчылары-биле Чоон-Хемчик кожууннун чагырга ажылдакчылары арга дугуржулганы кылып ажылдааннар.

Опубликовано: 18.09.19 16:02:00

Тип события: Новости