Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 54 НА РАССМОТРЕНИИ 1 РЕШЕНО 53

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

Последнее обновление: 07.04.2020

Чер-делегейде хамчык-аарыгдан хүн бүрүде аарып турар улустуң саны көвүдеп, дүвүрээзинниг байдалды тургузуп турар. Ынчангаштың силерден дилээрим, чурт Баштыңының чарлыын сагып, бажың-балгадыңарга турарыңарны кыйгырдым! Чугула херек дашкаар кудумчуже үнерде камгалал маскаларны, хол хаптарын кедип алыры чугула дээрзин утпаалыңар!