Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 55 НА РАССМОТРЕНИИ 1 РЕШЕНО 54

Силернин ог-булелеринерге 2018 ЧЫЛДЫН ЯНВАРЬ 1 соонда ИЙИ ДУГААР уруг торуттунген(азырап алган)болза