Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 8 НА РАССМОТРЕНИИ 7 РЕШЕНО 1

Силернин ог-булелеринерге 2018 ЧЫЛДЫН ЯНВАРЬ 1 соонда ИЙИ ДУГААР уруг торуттунген(азырап алган)болза