Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 10 НА РАССМОТРЕНИИ 9 РЕШЕНО 1

Силернин ог-булелеринерге 2018 ЧЫЛДЫН ЯНВАРЬ 1 соонда ИЙИ ДУГААР уруг торуттунген(азырап алган)болза