Пенсияга социал немелде толевирин тургузарынын чаа дуруму