Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 29 НА РАССМОТРЕНИИ 28 РЕШЕНО 1

Дужут-2019

Последнее обновление: 30.10.2019

Октябрь 26-да Танды кожуунга болган "Дужут-2019" байырлалынга УСХ-нын специалистери киришкеш,2019 чылда кожуун эки сиген кезилдезинге шылгарааны дээш 110 мун акша шанналын кожуунга эккелгеннер...